Missie & Strategie

Missie

Een betere afstemming van partners in een keten maakt nieuwe antwoorden op vragen van de markt mogelijk, voorkomt verspilling, versnelt ontwikkeling en verbetert het functioneren. Daarmee dragen we bij aan een betere samenwerking in de keten.

Visie

Onze klanten vragen om nieuwe oplossingen, want hun omgeving stelt andere eisen. De antwoorden liggen vaak buiten het eigen zichtveld. Het optimaliseren en verbeteren van samenwerkingsrelaties biedt in veel gevallen een fundamentele en structurele oplossing. Maar dat vraagt een andere positionering, nieuwe vaardigheden, aanvullende invalshoeken. “Starten bij de drijfveren van anderen”, in plaats van bij de eigen ambities. 

Het vernieuwen van samenwerkingsrelaties in hun keten maakt bedrijven vitaal, creatief, krachtig en adaptief. Door een combinatie van betrokken procesbegeleiding, kennis en inzicht in de branches van onze opdrachtgevers en nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers, dragen wij bij aan de doelstellingen van onze klanten.

Strategie

Continuďteit en voorsprong ontstaan door sterke elementen aan elkaar te verbinden om zodoende tot nieuwe combinaties te komen. Smart heeft daarin bij uitstek veel te bieden. In onze markten willen we daarom dusdanige posities innemen dat Smart Allianties een permanente gesprekspartner is bij vraagstukken t.a.v. organisatieverandering en marktpositionering van onze opdrachtgevers.