Sectoren waarin we actief zijn

We treden op als onafhankelijk partner, adviseur, coach of interim manager voor organisaties en bedrijven in de volgende sectoren (in binnen- en buitenland):
 • Agri-food sector 
  Ketenadvisering en herstructureringen van primaire producenten tot en met retailers. Hierbij gaat het om het ontwikkelen en verbeteren van samenwerkingsrelaties, ontwikkeling van nieuwe concepten, nieuwe markten en nieuwe productcombinaties en plattelands- en regionale ontwikkeling.

 • Transport & Logistieke sector
  Verbetertrajecten gericht op zowel primaire als secundaire bedrijfsprocessen. Ketenadvisering door middel van het opzetten van nieuwe klantbenaderingen, positioneringvraagstukken en samenwerkingsverbanden.

 • MKB - bedrijven
  Managementtrajecten gericht op strategiebepaling, marktpositionering, reorganisaties. Implementatietrajecten ten behoeve van organisatieontwikkeling en rendementsverbetering.

 • Overheid en non-profit organisaties
  Managementtrajecten o.m. gericht op reorganisaties en organisatieverbetering. Coaching en procesbegeleiding van organisatieverandering. Implementatie van klantgerichte dienstverlening en outputsturing. 

Bij de uitvoering van onze projecten kijken we over de Europese grenzen en voeren in samenwerking met verschillende organisaties en bedrijven internationale projecten uit.