Verbinding maken is de kunst

Smart Allianties is al ruim vijftien jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen van zakelijke verbindingen. Wij adviseren bij de vorming van uw fusies en allianties, bouwen met u aan joint ventures en zetten nieuwe samenwerkingen voor u op, nationaal én internationaal.

Centraal in onze advisering staat het begrip ketenmanagement: het optimaliseren of vernieuwen van de relatie met voorliggende en nakomende schakels: dé basisvoorwaarde voor zakelijk succes. We zijn overtuigd van de kracht van innovatie en het vernieuwen van formules en concepten. Nieuwe antwoorden voor nieuwe tijden. 

Gezamenlijk kijken we naar de innovaties waar u voor staat en naar de normen waaraan uw organisatie moet voldoen. Wij helpen u het veranderingsproces in te richten en te implementeren. Wij dragen bij aan de verbetering van uw positie in de markt en reiken u mogelijkheden aan tot efficiënt en adequaat opereren. Wij helpen u waar te maken waar u voor staat. Samen met u stellen we diagnoses en vertalen deze naar een concrete strategie en aanpak. 

Smart Allianties hanteert en combineert bedrijfskundige en gedragskundige inzichten en technieken.